ENOVIT MESTRE S.L.

Plaça Milà i Fontanals, 9 1r

08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona

Correu electrònic: info@enovitmestre.cat

Tel. Comercial: 633 48 29 36

Tel. Administració: 670 77 87 31

Contacti amb nosaltres

Protecció de dades personals

* En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de Enovit Mestre, SL, CIF: B-66841982. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Enovit Mestre SL, Plaça Milà i Fontanals 9 1r, Vilafranca del Penedes, o bé, enviar un correu electrònic a info@enovitmestre.cat