COMPRA DE TARTRÀ NATURAL

El tartrà és un producte que es genera de forma natural en el procés d’elaboració del vi.

Proporcionem dipòsits o contenidors als cellers per recollir el tartrà, buscant sempre la manera més còmode i efectiva de treballar, adaptant-nos a les seves necessitats.

COMPRA DE BITARTRATS

El bitartrat és el tartrà líquid precipitat que genera l’estabilització vertical del vi quan passa pel fred en el procés d’elaboració.

Proporcionem dipòsits o contenidors als cellers per recollir els bitartrats, buscant sempre la forma més còmode i efectiva de treballar, adaptant-nos a les seves necessitats.

COMPRA DE TARTRAT DE CALÇ

El tartrat de calç s’obté de la transformació de les mares del vi després de la fermentació i de la brisa del raïm.